Pristopna izjava

Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva:
Ulica in hišna št.:
Poštna št. in kraj:
Država:
Telefon:
Elektronski naslov:
Sprejmem statut in program društva.
Se zavezujem k plačevanju članarine v skladu z akti društva.
Dovoljujem, da se moji osebni podatki uporabijo izključno v namene in potrebe društva.
Pristopno izjavo lahko tudi natisnete (klik) in pošljete na:
Klub navijačev AS Roma Slovenija, Ulica talcev 12, 3230 Šentjur.

Letna članarina znaša 20€, cena pa vključuje tudi en navijaški artikel.
Klub navijačev AS Roma Slovenija • Ulica talcev 12 • 3230 Šentjur
asroma.slovenia@gmail.comwww.asroma-slovenia.com